Disclaimer

De redactie van Expreszo doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo correct, actueel en volledig als mogelijk te maken. Toch kunnen wij niet garanderen dat alles op de site altijd klopt. Expreszo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud, het gebruik of de bereikbaarheid van de site.

Alle beweringen en meningen in artikelen en mededelingen op deze site, zijn van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de hoofdredactie, webmaster, internetprovider of het COC. Expreszo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Expreszo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle auteursrechten van de artikelen op de website liggen bij de auteur van het betreffende artikel. Kopiëren, overnemen, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Expreszo en de auteur. Het citeren van Expreszo in het kader van citaatrecht is uitsluitend toegestaan binnen de grenzen van dat recht en dan alleen onder vermelding van de bron (Expreszo) en de auteur.

Alle auteursrechten van de afbeeldingen op de website liggen bij de fotograaf of beeldmaker. Kopiëren, overnemen, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Expreszo en de auteur. Expreszo maakt af en toe gebruik van afbeeldingen die door anderen beschikbaar zijn gesteld onder een creative commons-licentie. Deze afbeeldingen zijn altijd voorzien van naamsvermelding van de auteur.

Op Expreszo staan links naar andere websites. Expreszo is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens.

Op de Dating en het Forum van Expreszo zijn aparte voorwaarden en disclaimers van toepassing, die op de betreffende onderdelen van de website te vinden zijn.

Klachten, opmerkingen, vragen, aanvullingen en tips zijn altijd welkom op redactie@expreszo.nl.

Melding: Inloggen op jouw persoonlijke Expreszo-account werkt weer!